Pizza, sör és egy futóbolond
2020-06-12
Összes mutatása

Cherchez la Femme – Hatsepszut

 

I.e 1479 környékén járunk. Fiatal nő vagy. Egy hatalmas Birodalom uralkodó családjának a tagja.

Apád hatalmas fáraó, aki hadjáratok egész sorát vezeti idegen földekre, hogy birodalma határait még inkább kiterjessze. Annak az országnak a határait, aminek te vagy a hercegnője. Gyerekkorodban arra neveltek, hogy Nagy Királyi Feleség legyél. A legkiválóbbak tanítottak az élet dolgaira. Ismered a rendet, a szokást. Apádat testvéred követi majd a trónon, amikor eljön az ő ideje.

Csakhogy ez hamarabb jön el, mint gondolnád.  30 éves fiatal nő vagy. A neved Henemetamon Hatsepszut – (Aki egy Ámonnal; a hölgyek legnemesebbike ) – apád I. Thotmesz Alsó és Felső Egyiptom harcos fáraója, az újbirodalmi XVIII. dinasztia harmadik uralkodója. Anyád Ahmesz feltehetőleg a korábbi dinasztia utolsó fáraójának I. Amenhotep családjának tagja. Testvéred II. Thotmesz a trón várományosa.

I.e. 1492-t írunk, amikor apád meghal. Testvéred, a trónörökös viszont még gyerek, így egyik napról a másikra a politikai élet kellős közepében találod megad.  Minden előnyével és hátrányával együtt.  Mire észbe kapnál, te vagy a régens. Tőled várják el, hogy irányítsd az akkori világ egyik legnagyobb Birodalmát.

Hatsepszut nem esett kétségbe a nyakába szakadó terhektől. Uralkodása kezdetén békésen elfogadta a régensi szerepet, ám ez az évek alatt megváltozott. Azt nem tudjuk biztosan, hogy mi vezette Hatsepszutot a hatalomátvételre, de az biztos, hogy a 37 éves korára (vagyis 7 évvel a trónrakerülése után) az uralkodónő gyakorlatilag fáraóként vezette az országot. Korábban erre egyetlen példát ismerünk  Egyiptom történelméből az Óbirodalom utolsó fáraóját, Nitókriszt,  de a későbbi korokból is csak elszórtan találunk rá példát.

Ehhez azonban kellett némi segítség. Mondhatnám, deus ex machina,  isteni beavatkozás. Az, hogy apja I. Thotmesz, még életében megtette örökösének (amire egyébként ezidáig semmilyen írásos bizonyíték nem került elő) még nem volt elég, Hatsepszutnak nagyobb hatalommal kellett legitimáltatnia uralmát.  A főisten Amon és papságának hatalma már elégnek bizonyult. Így a Deir -el Bahariban álló templomának falán szereplő feliratok és képek az elsők, ahol az uralkodó Amon leszármazottjaként szerepel, ami később propagandájának szerves része lett.

A hatalomátvétel valós okait nem ismerjük, az azonban biztos, mindig tisztelettel bánt öccsével III. Thotmesszel. Támogatta annak katonai karrier céljait is, amivel aztán megalapozta a későbbi harcos fáraó jövőjét.

Hatsepszut nem folytatta apja területszerző politikáját. 13 éves uralkodásával béke köszöntött Egyiptomra. Építkezései több helyen fennmaradtak. Thébában tovább bővítette a Karnaki és a Luxori templomot. Építkezett északon, Memphisznél, közép-Egyiptomban (Szpeosz Artemidosz) illetve nevéhez fűződik a Medinet-Habui úgy nevezett Kis templom magjának megépítése is.

Legemlékezetesebb épülete azonban kétség kívül a Dzseszer Dzseszeruként, vagyis a Szentek szentjeként ismert halotti temploma Deir el Bahariban.  Építtetője az a Szenenmut, akihez, ha igaz a legenda, a fáraónőt gyengéd szálak is fűzték. Bár ezt sosem fogjuk megtudni, az azonban biztos, hogy a férfi fontos tisztségeket töltött be Hatsepszut udvarában.

 

Queen Hatshepsut Temple Luxor Egypt

A templom falait beborító jelenetek bemutatják a fáraónő isteni fogantatását, születését, koronázását, vallási ünnepeket, a punti kereskedelmi expedíciót.

Ábrázolásain használja az összes királyi jelképet, arcvonásai azonban legtöbbször megőrzik női vonásait.  Uralkodásának legitimálásához azonban egyes reliefeken férfiként szerepel.

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy örököse III. Thotmesz bosszúból igyekezett eltüntetni a trónbitorló fáraónő nevét a feliratokról, ezt azonban cáfolta a tény, hogy csak jóval később, uralkodásának végén került erre sor. III. Thotmesznek a katonasággal karöltve ugyanis lett volna lehetősége, hogy a trónt visszafoglalja Hatsepszuttól, közel 20 éven keresztül azonban ezt nem tette meg.

A szeretett nagy királyi hitves, aki egy a Fehér koronával, a Két Föld asszonya,  a nagy kegyben álló, örökös hercegnő, a király nővére, az isten felesége. Kinek neve Hatalmas Lelkű, Akinek virágzók az évei, az Isteni megjelenésű, az Igazság lelke Ré, Aki egy Amonnal, a hölgyek legnemesebbike.

Egyiptom fáraónője 50 éves kora körül hunyt el.  Eredetileg sírja a Királynők Völgyében készült, fáraóként azonban ezt nem tartotta megfelelőnek az örök élethez. Nagyobb  és díszesebb nyughelyre vágyott, így az apjának megkezdett sírt bővíttette ki a Királyok Völgyében.  Ezt még az ókorban kirabolták, így temetkezési  kellékei több helyről és darabokban kerültek elő. Múmiáját 2007-ben azonosították. A DNS vizsgálat alapján előrehaladott csontrákban hunyt el.

Nincs hozzászólási lehetőség.